Tags Prosesi Lamaran Adat Jawa

Tag: Prosesi Lamaran Adat Jawa

Prosesi Lamaran Adat Jawa yang Kini Lebih Simpel

Dalam tata cara perjodohan adat lama, upacara lamaran bersifat terbuka, spekulatif, dan membutuhkan kesiapan jiwa dari pihak si pelamar. Dalam arti, siapapun boleh mengajukan...